Hak sahipleri olarak sizleri öncelikle kentsel dönüşüm sürecinin nasıl işleyeceği hakkında sizi bilgilendirmek istiyoruz.

Aşağıda daha detaylı bilgiye erişebilirsiniz ancak siz hak sahipleri için süreci kısaca şu şekilde özetleyebiliriz.

 1. Ön mutabakat yapılması
 2. Gayrimenkul tespit ve değerlendirme
 3. Arsa payı inşaat sözleşmelerinin imzalanması
 4. Kentsel dönüşüm işlemlerinin başlatılması
 5. İmar planı ve uygulaması işlemlerinin yapılması
 6. Mimari projelerin hazırlanması
 7. Ruhsat ve izinlerin alınması
 8. Yıkım ve inşaat sürecinin başlatılması.

Peki bu süreç yaklaşık olarak ne kadar zaman alacak?

 1. İmar planı ve kentsel tasarım projesinin hazırlanması, siz hak sahipleriyle mutabakatın sağlanarak arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinin imzalanması, 6306 sayılı kanun kapsamındaki iş ve işlemlerin başlatılması – yaklaşık olarak 24 Aydır
 2. İmar planı ve kentsel tasarım projesinin onaylanmasından sonra uygulama projelerinin hazırlanması ve ruhsat için başvuru – yaklaşık olarak 30 gündür
 3. İnşaat süresi (başlaması-tamamlanması), inşaat ruhsatının alınmasını müteakip yaklaşık 36 aydır.

Süreç esnasında siz hak sahiplerine SAMPAŞ tarafından ne tür bilgiler sunulacaktır?

 1. Gayrimenkul tespit ve değerleme raporları
 2. Proje bilgileri
 3. Teknik şartnameler
 4. Hukuki sözleşmeler
 5. Bağımsız bölüm ve ortak alanların tahsisine dair paylaşım krokisi
 6. Yönetim planı
 7. Teminat ve sigortalar
 8. Taşınma ve kira yardım listesi
 9. İş takvimi

SAMPAŞ ile beraber çalışmak siz hak sahiplerine ne kazandırıyor?

 1. Her şeyden önce marka değeri yüksek bir projede pay sahibi oluyorsunuz.
 2. SAMPAŞ ilke olarak değer artırımını ön plana koyar. Değer artırımı demek, yeşili yok eden değil onu koruyan, bununla beraber teknolojinin tüm imkanlarından faydalanan, akıllı, nefes alınabilir, insan odaklı, çağdaş yaşamın gerekliliklerini göz önünde bulunduran projeler sunar.
 3. Yarattığı projeler katma değeri yüksek projeler olduğu için emsallerine göre çok daha değer kazanır. Kira gelirleriniz artar, gayrimenkulünüzü satmanız durumunda ise çok daha yüksek kar elde edersiniz.
 4. Güçlü, kurumsal, sizi dinleyen ve uygun çözümler üreten bir iş ortağı ile çalışmış oluyorsunuz. Kentsel dönüşüm uzmanlarımız, mimarlarımız, şehir planlamacılarımız, harita mühendislerimiz, finansal çözüm ortaklarımız, belediyeler ve bakanlıkla iş yapma becerilerimiz ve derin bilgi ve birikimleri olan hukukçularımızdan oluşan ekibimizle her zaman siz ortaklarımızın yanında olmayı taahhüt ediyoruz.

Peki SAMPAŞ bana ne gibi teminatlar sunuyor?

 1. Mevcut yapılarınızın yıkılarak başlanacak inşaat sürecinin parçası olarak, kat karşılığı inşaat ve gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi hazırlıyoruz.
 2. Tarafların edimlerinin yerine getirilmesi, zamanlamaya sadık kalmaması, anlaşılan malzemeye uygun iş yapmaması veya inşaat sonrası yasal yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumlarına karşı ciddi cezai şartlar içeren sözleşmelerin hazırlanması.
 3. İnşaatların tamamlanarak arsa maliklerine teslimi konusunda tüketici mevzuatı ile kabul edilen bina tamamlama sigortasının yapılması.
 4. İnşaat süresince gayrimenkullerinizin özellikleri doğrultusunda kira yardımı yapılması.
 5. SPK lisanslı değerleme firması uzmanları tarafından mevcut gayrimenkullerinizin ölçüm ve değer tespitleri ile yeni konsept projenin hesap ve değerlemesini yapıyoruz.
 6. Bu çalışmalar sonrasında yerinizi şerefiyenize göre birlikte belirleyerek değer kaybına uğramamanızı sağlıyoruz.

Bunun dışında hak sahipleri için önemli olabilecek süreç ve yardım gibi konulardaki bilgileri şu şekilde sıralayabiliriz:

 1. Öncelikle riskli yapı hak sahipleri binasının risk durumunu tespit ettirmek için, tapu ve kimlik fotokopisi ile bakanlıkça lisanslandırılmış olan kurum veya kuruluşlara başvurur.
 2. İnceleme sonucunda riskli bulunan yapılar 10 iş günü içinde tapu müdürlüğüne ve İstanbul Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne yazılı olarak bildirilir. İlgili tapu müdürlüğünce, söz konusu yapı ile ilgili olarak tapu kütüğüne “riskli yapı” belirtmesi işlenir ve durum hak sahiplerine tebliğ edilir.
 3. Riskli alan olarak tespit edilen alanlarda yapılacak projelerde, çeşitli sebeplerle, aynı alanda daha önceden mevcut olan konut sayısı kadar yeni konut yapılması mümkün olmaz ise, alan içerisindeki bazı hak sahiplerinin rezerv yapı alanlarında yapılan konutlardan hak sahibi olmaları da mümkündür.
 4. Riskli alanlarda, rezerv yapı alanlarında veya riskli binalarda yaşayan kişilere talepleri doğrultusunda devlet 18 aya kadar kira yardımı yapmaktadır. Bankalardan kullanılacak kredilerde de faiz desteği sağlanmaktadır. Bu avantajlarda anlaşma ile tahliye edilen, yıktırılan veya kamulaştırılan binaların; malikleri, kiracıları ve sınırlı ayni hak sahibi olarak bu binaları kullananlar faydalanabilmektedir.
 5. Kentsel dönüşümde hak sahipleriyle müzakere ve sözleşme çok önemli bir rol oynamaktadır. SAMPAŞ olarak Akıllı Kentsel Dönüşüm Projelerimiz ile proje alanında bulunan tüm hak sahipleri ile proje süresince görüşmeler yapılarak, mümkün olan en iyi işbirliği, iletişimi ve ortaklıkla fikir birliği sağlamak esastır.
 6. Kentsel Dönüşüm projesi ile her bir hak sahibine verilmesi öngörülen değer hesaplanacaktır. Hak sahipleri ile kentsel dönüşüm projesi kapsamında uzlaşmak amacıyla; halihazırda ellerinde bulundurdukları gayrimenkul değerleri (katılım değeri), kentsel tasarım projesi sonucunda ortaya çıkacak proje değeri ile ilişkilendirilecek ve her bir hak sahibinin alacağı dağıtım değerinin tespiti çalışmaları yapılacaktır.
 7. Proje kapsamında yapılan dağıtım senaryosuna uygun hak sahibinin alacağı dağıtım değerinin, nakit veya menkul değer olarak verilmesi veya projeden herhangi bir veya birkaç bağımsız bölümün (dağıtımdan alacağı değer karşılığı olarak) verilmesini teklif haline getiren çalışmalar yapılacaktır. Bu çalışma tüm hak sahipleri ve paydaşlar için yapılacaktır. Tüm hak sahipleri için dağıtım teklif listeleri hazırlanarak İdarenin onayına sunulacaktır.