Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ;

13.03.2017 tarihi 4528 sayısı ile Belediyeevler Mahallesi, 107,8 Ha büyüklüğündeki alana yönelik olarak hazırlatılan Kentsel Dönüşüm Amaçlı 1/5000 Nazım İmar Planı ve 1/1000 Uygulama İmar Planı Teklifi Bakanlık Makamınca Onaylamıştır. 20.03.2017-20.04.2017 tarihlerinde askıya çıkarılmıştır. Askı sürecindeki itirazda ise askı şekline yönelik itiraz sebebiyle 03.10.2017-03.11.2017 tarihlerinde yeniden askıya çıkarılmıştır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ;

09.01.2018 tarihi E.4888 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Çukurova Belediyesine gelen İmar Planı yazısına göre ; 1/5000 Nazım İmar Planı ve 1/1000 Uygulama İmar Planları Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yapılan itiraz kabul edilmiş, diğer itirazların reddi doğrultusunda yapılan düzenlemeler 6306 sayılı Afet riski altındaki kanunun 6. maddesi, 3194 sayılı imar kanunun 9 .maddesi 644 sayılı kanun hükmünde kararname uyarınca Bakanlık makamınca onaylanmıştır.

25.04.2018 tarihinde E.72900 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığından gelen İmar planı değişikliğine dair yazıya göre ; Adana Büyükşehir Belediyesinin itirazına dönük plan değişikliği yapılmış, (Akşemseddin İlköğretim okulu – 6668 ada ve Çevresi) 16.01.2018-16.02.2018 tarihleri arasında plan değişikliği ile ilgili askı süreci tamamlanmış, Askı sürecinde itirazlar Bakanlık tarafından değerlendirilerek uygun bulunmamış ve bu çerçevede plan değişikliği kesinleştiğini uygulamaya dair işlemlerin başlanabileceğini bildirmiştir.

PROJE WEB SİTESİ : http://yenibelediyeevleri.com/

PROJE LOKASYONU : Çukurova Belediyeevleri Mahallesi

PROJE TİPİ : AKıllı Kentsel Dönüşüm

PROJE TÜRÜ : Kentsel Dönüşüm

PROJE ALANI : 1.078.000 m2

PROJE BEDELİ : 900 Milyon Dolar

PROJE MASTER PLANI :