Söz konusu Kentsel Dönüşüm alanı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 25.3.2013 tarihli ve 1317 sayılı yazısı üzerine, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 2’nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 03.04.2013 tarihinde riskli alan ilan edilmiş, 02.05.2013 tarih ve 28635 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

Riskli Alan ilanı sonrası tüm kentsel dönüşüm işlerini yürütebilmek amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yetki alınmış projelendirme çalışmaları tamamlanarak, Ocak 2014 tarihi itibari ile Proje ofisimizi hizmete açarak çalışmalara başlanmıştır. Proje çalışmaları Kentsel Tasarım ve İmar Planlarının Bakanlık tarafından kontrolü aşamasındadır. Projenin Bakanlık’ça onaylanması sonrasında hak sahipleri ile müzakere görüşmelerine başlanacaktır.

PROJE WEB SİTESİ : http://yeniilicabasi.com/

PROJE LOKASYONU : Aydın Ilıcabaşı Mahallesi

PROJE TİPİ : Kentsel Dönüşüm

PROJE TÜRÜ : Kentsel Dönüşüm

PROJE ALANI : 

PROJE BEDELİ : 

PROJE VAZİYET PLANI :